Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

REIS IN HET NU ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt om te boeken bij Travelin The Now

"Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een aankoop of boeking doet via Travelin the Now. Door verder te gaan met de aankoop van een product of reisreservering, erkent u dat u deze algemene voorwaarden en alle andere toepasselijke beleidsregels van Travelin the Now hebt gelezen en begrepen. Indien je een reis of product van Travelin the Now Travel hebt geboekt voor meerdere reizigers onder één reservering, word je geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard namens alle in de boeking genoemde personen.

TRAVELIN THE NOW IS AANGESLOTEN BIJ:
1) VZR Garant

Om te voldoen aan haar wettelijke garantieplicht maakt Travelin the Now gebruik van de garantieregeling van VZR Garant(www.vzr-garant.nl/en). U kunt controleren of dit het geval is door de website van VZR Garant te bezoeken en te controleren of de organisatie als deelnemer wordt vermeld. De garantie van VZR Garant geldt binnen de grenzen van haar garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant). In de Garantieregeling staat precies vermeld op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant van toepassing is en wat de garantie inhoudt. Als de diensten niet worden geleverd als gevolg van het financiële faillissement van Travelin the Now, kunt u contact opnemen met VZR Garant, dat is gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland, door een e-mail te sturen naar info@vzr-garant.nl of bellen +31 (0)85 13076 30

2) VVKR

Travelin the Now is een trots lid van VvKR, een vereniging waar reisexperts een reisgarantie bieden. Dit betekent dat als je eenmaal je vakantie hebt geboekt, je beschermd bent. In het geval van onvoorziene omstandigheden, als mijn bedrijf financiële problemen heeft, krijg je je vooruitbetaalde reiskosten terugbetaald. Dankzij deze verzekering kun je met een gerust hart aan je vakantie beginnen!

Binnen VvKR bundelen alle reisspecialisten hun expertise. Deze doorgewinterde professionals zijn toegewijd aan het promoten van kleinschalig toerisme en houden zich aan de volgende principes:

- Betrokkenheid en expertise
- Uitgebreide expertise en kennis
- Reisvoorwaarden en garantieregeling
- Reizen met respect voor de lokale cultuur, tradities en gebruiken

Voor meer informatie: https://www.vvkr.nl/

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

Organisator: Travelin the Now ingeschreven onder KvK-nummer: 90968948

Reiziger: elke persoon die een overeenkomst wil aangaan met de Organisator met betrekking tot een Reis en elke persoon die het recht heeft om te reizen onder de overeenkomst;

Reisservice: de diensten die deel uitmaken van de reis, zoals personenvervoer in Costa Rica, autoverhuur, accommodatie en excursies.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een deel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, enz.

Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de geboekte Reis, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

Schriftelijk: schriftelijk of elektronisch, inclusief per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of, indien de Voorwaarden daarop van toepassing zijn verklaard, een losse Reisdienst.

Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijd (9.00-17.00 uur Nederlandse tijd).

Artikel 2 - Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Pakketreizen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Pakketreizen aangeboden door of overeengekomen met de Organisator.

2.2 Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen ook van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met regels over pakketreisovereenkomsten is in dit geval niet van toepassing. Deze Reisdiensten zijn niet beschermd in geval van insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in de offerte is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden moeten Schriftelijk worden overeengekomen en hebben voorrang op deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 - Sluiting van de Overeenkomst

3.1 Inhoud van het aanbod

De aangeboden Reis omvat alleen de diensten en faciliteiten die uitdrukkelijk worden beschreven in het aanbod en de publicaties van de Organisator. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners maakt geen deel uit van het aanbod, ongeacht of een link ernaar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De opgegeven reisduur wordt aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Niet-bindend bod

Het aanbod van de Organisator is niet bindend en kan door de Organisator na aanvaarding worden herroepen tot 17.00 uur op de eerstvolgende werkdag.

3.3 De boeking

De Overeenkomst treedt in werking zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.

3.4 Duidelijke fouten

Kennelijke fouten in de offerte binden de Organisator niet. Als er reden tot twijfel is, moet de Reiziger navraag doen.

3.5 Voorkeuren

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan door de Reiziger ingediende voorkeuren, tenzij de Organisator schriftelijk heeft bevestigd dat aan de voorkeur zal worden voldaan. De loutere vermelding als voorkeur op reisdocumenten en de boekingsbevestiging is hiervoor onvoldoende.

3.6 Speciale vereisten

Door een reis bij ons te boeken, verklaar je dat je geen ziekte, fysieke of andere aandoeningen hebt die een gevaar kunnen vormen voor jou, andere reizigers of die het plezier van de reis voor iemand anders kunnen beïnvloeden. Als je een ziekte hebt, moet je Travelin the Now daarvan op de hoogte stellen. Houd er rekening mee dat Travelin the Now de beschikbaarheid of conditie van medische voorzieningen in de landen waar onze reizen plaatsvinden niet kan garanderen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de reiziger om zijn/haar arts te raadplegen over eventuele medische aandoeningen voordat hij/zij een Travelin the Now reis boekt.

Deelnemers wordt geadviseerd om de meest recente gezondheidsvereisten te controleren bij de relevante consulaten. Daarnaast moeten deelnemers hun eigen medicijnen, insectenspray of andere voorgeschreven medicijnen meenemen, waaronder allergiemedicijnen zoals EpiPen.

Alle kosten voor medische zorg, inclusief routinematige medische zorg, zijn voor rekening van de deelnemer.". Als de Reiziger medische vereisten of andere dwingende belangen als een "vereiste" kenbaar maakt aan de Organisator ten tijde van de boeking, beoordeelt de Organisator of hij hieraan kan voldoen. Als de organisator niet aan de eisen kan of wil voldoen, komt de overeenkomst niet tot stand. De organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de gestelde eisen.

3.7 Boekingsbevestiging.

De organisator stuurt een boekingsbevestiging na het boeken van de reis en het controleren van de beschikbaarheid.

3.8 Herroeping door Reiziger.

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft niet het recht om de Overeenkomst te herroepen.

3,9 Minderjarigen

De Reiziger die de Reis boekt moet meerderjarig zijn.

3.10 Boeking voor andere reizigers & Communicatie

De Reiziger die boekt voor andere Reizigers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die hieruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn elk aansprakelijk voor hun eigen aandeel. De bevestiging, factuur, reisdocumenten en alle andere mededelingen worden alleen naar de Reiziger gestuurd

de boeking maken. De Reiziger die de Reis boekt voor anderen is verplicht om relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bekend te maken op het moment van boeking. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt is verplicht om deze Voorwaarden en andere relevante mededelingen aan die andere Reizigers te verstrekken. De Reiziger die de Reis boekt, vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door de organisator

4.1 Reisprijs

Genoemde prijzen zijn per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Inofrmatie door de Organisator ten tijde van de boeking

Op het moment van boeking of direct daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger met inbegrip van de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de vereiste reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele gezondheidsformaliteiten.

4.3 Reisdocumenten

De Reiziger moet tijdens de Reis in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals paspoorten, visa, vaccinatiebewijzen, enz. Gezien het grote belang hiervan moet de reiziger bij de officiële autoriteiten controleren of de informatie volledig en actueel is. Voor het boeken van de Reis dient de Reiziger te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet volledig kan maken vanwege het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

4.4 Reisdocumenten

De reisdocumenten worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek naar de reiziger gestuurd, tenzij de factuur nog niet volledig is betaald. Indien de Reiziger de reisdocumenten 5 dagen voor vertrek nog niet heeft ontvangen, dient de Reiziger de Organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.5 Informatie over verzekeringen - een reisverzekering is verplicht!

Een reisverzekering is verplicht voor al onze reizigers en moet op het moment van boeken worden afgesloten bij een gerenommeerde aanbieder naar keuze. De reisverzekering moet dekking bieden voor persoonlijke ongevallen, overlijden, medische kosten en repatriëring. Daarnaast raden we sterk aan dat de reisverzekering ook annulering en dekking voor verlies van bagage en persoonlijke bezittingen dekt. Let op. Deze moet vaak binnen een week na boeking worden afgesloten. Om je deelname aan de reis te garanderen, moet je uiterlijk twee weken voor de startdatum van de reis een bewijs van je reisverzekering mailen naar Traverlin the Now. Als je op de aangegeven datum geen bewijs van reisverzekering kunt opsturen, kun je niet deelnemen aan de reis. Let op: Travelin the Now Travel biedt geen volledige of gedeeltelijke restitutie voor annuleringen of vertragingen door het ontbreken van een geldig bewijs van reisverzekering.

Let op: We willen benadrukken dat reizigers die willen deelnemen aan avontuurlijke excursies (zoals raften, duiken, snorkelen, (bamboe)raften, kanoën, (water)skiën, (wind)surfen, parasailing, deltavliegen, parachutespringen, ballonvaren, bungeejumpen, canyoning, speleologie, bergtochten, ziplinen, sandboarden,

mountainbiken, downhill biking en snowboarden) doen dit op eigen risico en we raden hen sterk aan om vooraf te controleren of hun reisverzekering deze activiteiten dekt.

Artikel 5 - Informatie voor de reiziger

5.1 Relevante informatie van de reiziger(s).

Vóór de boeking zal de boekende Reiziger alle relevante informatie over de geregistreerde Reizigers verstrekken. In het bijzonder informatie die van invloed kan zijn op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Als de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan de Reiziger worden uitgesloten van deelname. De Reiziger is dan de annuleringskosten verschuldigd overeenkomstig artikel 9 lid 2 [cancellation fee]. Andere kosten zijn ook voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

Reizigers met beperkte mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die van invloed kan zijn op de Reis moeten dit melden aan de Organisator bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo snel mogelijk nadat de Reiziger er kennis van heeft genomen in verband met mogelijke gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze reizigers moeten zelf bij de vervoerder nagaan of een medische verklaring vereist is om te kunnen reizen.

Artikel 6 - Betaling

6.1 Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom. De aanbetaling moet binnen 14 dagen na boeking worden ontvangen.

6.2 Definitieve betaling

Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis betaald zijn. Als de boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis wordt gemaakt, moet de volledige reissom direct na boeking worden voldaan. In elk geval moet de volledige betaling voor aanvang van de Reis zijn ontvangen.

6.3 Wanbetaling en rente

Indien de Reiziger niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Reiziger zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4 Inzamelingskosten

De Reiziger is de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien de Reiziger niet binnen de via een Schriftelijke aanmaning gestelde betalingstermijn heeft betaald. De buitengerechtelijke incassokosten zijn: 15% van het gevorderde bedrag tot €2500, 10% over de volgende €2500, 5% over de volgende €5000 en 1% over het meerdere.


6.5 Verdere gevolgen van wanbetaling

Zolang de Reiziger niet heeft betaald, mag de Organisator de reisdocumenten behouden. Als betaling ook na herinnering uitblijft of als betaling uitblijft voor aanvang van de reis, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting om te betalen blijft bestaan. In plaats van de Passagier uit te sluiten van deelname, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de Passagier de hiervoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen zoals bepaald in [Article 9 paragraph 2].

Artikel 7 - Verhuizing

7.1 Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger mag de Reis aan een andere persoon overdragen. De andere persoon moet voldoen aan alle voorwaarden die aan de Reis zijn verbonden. Overdracht is alleen mogelijk voor zover toegestaan door de voorwaarden van de betreffende Reisdienstverlener. Als vliegtickets deel uitmaken van de Reis, is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overboeking van de Reis is dan mogelijk indien - op kosten van de Reiziger - nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid en bijkomende kosten

De Reiziger en de persoon die de Reis overneemt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de vervanging, inclusief wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de reiziger

8.1 Wijziging.

De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hiertoe niet verplicht. De Organisator zal de Reiziger informeren over de nieuwe reissom. Als de Reiziger akkoord gaat met de wijzigingskosten, zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Als de nieuwe reissom lager is dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Wijziging van de vertrekdatum

Tenzij de organisator een omboeking aangeeft, betekent de verandering van vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de creatie van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 [cancellation costs] is van toepassing op de geannuleerde overeenkomst.

Artikel 9 - Annulering door de reiziger

9.1 Annulering

De Reiziger kan de Boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering moet schriftelijk gebeuren. De datum waarop de Organisator de annulering ontvangt, geldt als annuleringstijdstip. Bij ontvangst na 17.00 uur of buiten Werkdagen geldt de eerstvolgende Werkdag als datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten

Het kan gebeuren dat je na het boeken je reis moet annuleren voor vertrek. Travelin the Now brengt dan annuleringskosten in rekening. Bij annulering is elke reiziger het volgende percentage van de reissom* verschuldigd aan Travelin the Now:

a. tot en met 56 dagen voor de dag van vertrek: 20% van de reissom;

b. vanaf 55 dagen tot en met 29 dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;

c. vanaf 28 dagen tot en met 7 dagen voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;

d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

* Definitie reissom = alle componenten berekend op de factuur exclusief garantiefonds bijdrage, ongeacht annuleringsdatum.

9.4 Vermindering van het aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar eigen goeddunken annuleringskosten in rekening brengen:

1) de standaard annuleringskosten vermeld in lid 2 van dit artikel, of;

2) de volledige reissom van de geannuleerde persoon minus de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

9.5 Annuleringskosten bij annulering na een omgeboekte reis

Het kan gebeuren dat de passagier en organisator de reis omboeken naar een latere datum. Als de passagier de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten ten minste het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest als de annulering op de datum van omboeking had plaatsgevonden.

(Voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet langer wil reizen. De annuleringskosten bedragen 20% van de reissom volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking was geannuleerd. In dat geval is 75% van de reissom annuleringskosten).

9.6 Travel Credits uitgegeven uit goodwill.

Als een Reis wordt geannuleerd door de Reiziger en een reistegoed wordt uitgegeven uit goodwill, (tenzij andere voorwaarden worden gecommuniceerd door de Organisator):

- het reiskrediet moet zijn uitgegeven binnen een jaar nadat het reiskrediet is toegekend.

- de nieuwe reis moet binnen twee jaar na toekenning van het reiskrediet zijn begonnen.

- het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.

- het reistegoed kan alleen worden gebruikt voor dezelfde Reis op een later tijdstip.

- Als de Reis op een later tijdstip duurder is, wordt het prijsverschil in rekening gebracht aan de Reiziger.

- Als de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een reiskrediet dat uit hoffelijkheid is toegekend, vervalt het reiskrediet.

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1 Prijswijziging

De Organisator mag de reissom tot 20 dagen voor aanvang van de Reis verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

- kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;

- belastingen of vergoedingen van derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de Reis. De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen voor aanvang van de Reis de reissom kan verhogen vanwege wijzigingen in wisselkoersen. De overeenkomst moet de methode van prijsherberekening op basis van de wisselkoers bevatten.

10.2 Beëindiging door de Reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst opzeggen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.

10.3 Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is overeengekomen, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsvermindering. Van het bedrag waar de Reiziger recht op heeft, wordt 30 euro administratiekosten afgetrokken.

Artikel 11 - Wijziging door de organisator

11.1 Wijzigingen.

De Organisator kan eenzijdig kleine wijzigingen aanbrengen aan de Reis voor aanvang van de Reis.

De Reiziger zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

11.2 Belangrijke wijzigingen.

Indien nodig kan de Organisator drastische wijzigingen aanbrengen aan de belangrijkste kenmerken voor aanvang van de Reis. Dit omvat ook het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging accepteren of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk moet maken. Als de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn wordt opgezegd, wordt de wijziging als geaccepteerd beschouwd en vervalt het recht op opzegging.

Artikel 12 - Annulering door de Organisator

12.1 Annulering in verband met minimumaantallen

De Organisator kan de Overeenkomst voor aanvang van de Reis annuleren als het aantal inschrijvingen lager is dan het minimumaantal dat in de Overeenkomst is vermeld en de Reiziger hierover uiterlijk wordt geïnformeerd:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis voor een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis in geval van een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de Reis voor een Reis van minder dan 2 dagen.

12.2 Annulering door overmacht

De organisator kan de overeenkomst voor aanvang van de reis annuleren als de organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren vanwege onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3 Terugbetaling van betaalde reissom - geen compensatie

In bovenstaande gevallen zal de Organisator de reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terugbetalen en is geen vergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die de Reiziger maakt voor diensten buiten de Overeenkomst zoals vaccinaties, visa, aankoop van apparatuur, verzekeringen en indien niet inbegrepen in de Reis de vliegreis, tickets, accommodatie, etc.

12.4 Annulering door toedoen van de reiziger

Indien de Reiziger niet voldoet aan vooraf vastgestelde deelnamevereisten of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is verstrekt, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten verschuldigd zoals bepaald in [Article 9 paragraph 2].

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1 Correcte uitvoering van de reis.

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze worden uitgevoerd door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener. De Organisator moet de Overeenkomst uitvoeren in overeenstemming met de verwachtingen die de Reiziger redelijkerwijs mocht hebben op basis van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden.

De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van wijzigingen in het reisschema. Als de Organisator niet op de hoogte is van de verblijfplaats, wordt de Reiziger alleen geïnformeerd op het e-mailadres of het mobiele telefoonnummer dat bekend is bij de Organisator.

13.3 Verplichting van de reiziger om een klacht in te dienen

De Reiziger dient de Reisdienstverlener en de Organisator onmiddellijk op de hoogte te stellen overeenkomstig artikel 17 [complaints] van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

13.4 Oplossing door de Organisator.

De Organisator zorgt ervoor dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5 Compensatie.

Als de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) met de Reiziger overleggen en eventueel compensatie of een alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming aan de Reiziger te wijten is.

Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1 Verplichte bijstand

De Organisator zal de Reiziger hulp en bijstand verlenen indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door het verstrekken van de juiste informatie over medische diensten, lokale autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14,2 Kosten

De Organisator brengt een redelijke vergoeding in rekening voor de hulp en bijstand indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15 - Toerekening, overmacht en uitsluiting van aansprakelijkheid

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger lijdt als gevolg van een tekortkoming die is toe te rekenen aan:

a. de passagier;

b. derden die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en de tekortkoming niet voorzien of voorkomen kon worden, of;

c. onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden.

15.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid.

Eventuele aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade het gevolg is van overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzet of nalatigheid van de Organisator.

15.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid onder Verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, inclusief schade als gevolg van overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid worden beperkt of uitgesloten tot de grenzen die zijn toegestaan onder de relevante internationale verdragen en/of EU-regelgeving die van toepassing is op de individuele Reisdiensten.

15.4 Verzekerde schade.

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die wordt gedekt door verzekeringspolissen zoals een ziektekosten-, reis-, evenementen- of annuleringsverzekering.

15.5 Verjaringstermijn

Elke vordering van de Reiziger tot vergoeding van schade en andere vorderingen van de Reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Als de Reis niet heeft plaatsgevonden, vervalt deze twee jaar na de geplande aanvangsdatum.

15.6 Verval van recht

Onverminderd de verjaringstermijn en de plicht om tijdig een klacht in te dienen, verjaart elke vordering van de Reiziger tot schadevergoeding drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis.

15.7 Geen dubbele compensatie

Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Indien de Passagier recht heeft op compensatie onder internationale verdragen of EU regelgeving, ontvangt de Passagier niet tevens compensatie onder deze Overeenkomst.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 16 - Verplichtingen van de reiziger

16.1 Gedrag en instructies opvolgen

De Reiziger moet zich gedragen als een redelijk handelend Reiziger en is verplicht alle instructies van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

16.2 Gevolgen van niet-naleving - Uitsluiting van deelname

In het geval van het niet opvolgen van instructies of in het geval dat een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/aanbieder van toeristische diensten de Reiziger verdere deelname aan de Reis geheel of gedeeltelijk ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op restitutie van gelden. Verdere kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de Reiziger.

16.3 Waarschuwing

Voordat de passagier wordt uitgesloten van deelname, ontvangt de passagier eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet nodig als dit gezien de omstandigheden niet gepast is.

16.4 Reizigersaansprakelijkheid en vrijwaring

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem is toe te rekenen. De Reiziger vrijwaart de Organisator tegen aanspraken van Reisdienstverleners die betrokken zijn bij de Reis, andere Reizigers of derden voor schade die is veroorzaakt door de Reiziger of die aan hem kan worden toegeschreven.

16.5 Controle van het tijdstip van de terugreis

De Reiziger dient de exacte vertrektijd uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis te verifiëren.

16.6 Formele gezondheidseisen

De reiziger moet voldoen aan alle gezondheidseisen die gelden op de plaats van bestemming (en doorreislanden). Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze veranderingen vallen binnen de risicosfeer van de passagier.

16.7 Maatregelen door reisdienstverleners.

Reisdienstverleners mogen alle redelijke maatregelen nemen en de medewerking van Reizigers vragen, onder andere ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico's, ter voorkoming van schade of om te voldoen aan overheidsvoorschriften. Als de maatregelen of instructies niet worden opgevolgd, kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

16.8 Gebruik van materiaal

De passagier moet de verstrekte materialen netjes behandelen. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de verstrekte materialen.

ANDERE BEPALINGEN

Artikel 17 - Klachten

17.1 Informatie

De Organisator verstrekt contactgegevens voor noodgevallen voor aanvang van de Reis.

17.2 Rapportage ter plaatse.

Indien de Reiziger van mening is dat de Reis niet naar behoren wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of defect onmiddellijk te melden aan de betreffende Reisdienstverlener, zodat deze een oplossing kan bieden. Als het tourmanagement van de organisator ter plaatse is, moet de klacht ook onmiddellijk aan het tourmanagement worden gemeld. Als er geen gids aanwezig is, moet de klacht ook worden gemeld aan de organisator. Dit melden kan via [Whatsapp, sms, telefoon of op Werkdagen onder Nederlandse kantooruren (9-17u) ook per e-mail].

17,3 Communicatiekosten

De Reiziger moet eventuele communicatiekosten beperken, onder andere door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4 Onopgeloste klacht melden na terugkeer

Alle klachten waarvan de Reiziger van mening is dat deze niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, moeten binnen twee maanden na de Reis Schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Organisator.

17.5 Gevolgen van het niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht

Het niet of niet tijdig indienen van een klacht overeenkomstig het tweede lid [Report on site] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele schadevergoeding, tenzij de belangen van de Organisator niet worden geschaad door het niet tijdig indienen van een klacht. Klachten die na terugzending niet op tijd zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen, tenzij dit gezien de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1 Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met acceptatie van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Vervangingsbepalingen

Als dwingend recht de geldigheid van een variant in deze Algemene Voorwaarden verhindert als een complex wordt aangetast, zal die ingewikkelde variant worden gewijzigd in een geldige variant die qua inhoud en reikwijdte zo dicht mogelijk bij de hoofdbedoeling komt.

18.3 Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Als de consument op het moment van boeken buiten Nederland woont, geldt het volgende: Ongeacht de rechtskeuze heeft de consument recht op de bescherming van het dwingend recht van het woonland indien (cumulatief):

- de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis heeft gericht op het land waar de consument woont, en;

- de overeengekomen reisdiensten geheel of gedeeltelijk in dat land worden uitgevoerd.18.4 Bevoegde rechterDe rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en aanverwante zaken, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator ook toegestaan de Reiziger te dagvaarden in zijn woonplaats.

18.4 Bevoegde rechtbank

De rechtbank binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en aanverwante zaken, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator ook toegestaan de Reiziger te dagvaarden in zijn woonplaats.